Äldre Resultat

Höstturneringen 2022: Rond 1-4 (20 min +10 sek/drag), Rond 5-8 (90 min + 30 sek/drag)
Blixt-KM: 3 min + 2 sek/drag

Snabbschacks KM 2022/23: 20 min + 10 sek/drag ( 4 ronder på hösten och 4 ronder på våren)

Senior KM våren 2022
Lottning och resultat!

Allsvenskan 2021/22 Lag 1
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=8406

Allsvenskan 2021/22 Lag 2
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=8414